Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Nyheder - de sidste 3 måneders nyerhvervelser.

[ Amalienborg ]. Litografi i sort/hvid. 16 x 24 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. - Billedet viser det mindst kendte af Amalienborgs 4 palæer: Levetzaus Palæ, fra 1839 kaldet Christian VIII's Palæ, senere også kendt som Christian X's Palæ. (#205)
DKK 2350 / EUR 310

 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - HILLERØD. Prospect af Hilleröd Kiöbsted med Frideriksborg=Slott at see fra Iæger Bakken Anno 1754. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papiret har et par vertikale folder. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28 x 45 cm. - Prospekt af Hillerød med "Frideriksborg=Slott. Det Store Port=Taarn. Amtmandens og Slottsforvalterens Boliger. Staldene. Ladegaarden. Den Latinske Skole. Kirke=Gaardens Bÿgning. Veÿen fra Kiöbenhavn" markeret. (#15437)
DKK 1750 / EUR 231

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - NYBORG. Prospect af Kiöbstaden Nÿeborg og Fæstning udi Fÿen at see fra den Vestre Siide Ao. 1762. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Nyborg med " Slottet. Krudtaarnet. Kirken. Raadhuuset. Strand Porten. Den Grönlands-Plads. Voldene. Beltet imellem Nÿborg og Corsör. Sproge. Corsör og Sædland" markeret. (#10295)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - ODENSE. Prospect af Kiöbstaden Odense i Fÿen at See fra den Söndre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Odense med "St. Knuds-Kirke. Gÿmnasium. Den Latinske Skole. Frue-Kirke. Graa-bröde-Kirke. St. Hans-Kirke. Slottet. Iomfrue-Closteret. Tugt-Huuset. En Vandmölle. Nunne-Bankerne uden for Bÿen" markeret. (#15534)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - SVENDBORG. Prospect af Kiöbstaden Svenborg i Fÿen, at see fra den Nordre Siide. Kobberstik efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 34 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800]. Venstre og højre margin beskåret, ellers fint eksemplar. - Prospekt af Svendborg med "Frue Kirke. St. Nicolai Kirke. Taasinge Land. Taasinge Slott. Breininge Kirke" markeret. (#15412)
DKK 900 / EUR 119

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BRUUN, JOHAN JACOB - VORDINGBORG. Prospect af Kiöbstaden Wordingborg i Sædland, at See fra den Østre Siide Ao. 1754. Kobberstik af H. Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 35 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. - Prospekt af Vordingborg med "Wordingborg Slott. Kaldes Cancelliet fra Kong Waldemari Tider af. Et gammelt afbrudt Taarn kaldet Ørme Taarnet. Rytter Staldene. Byens Kirke. Falster-Land. Aarne=Skoven. Söen" markeret. (#9954)
DKK 950 / EUR 125

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
 
 
BUFFON / MARTINET. Chouette à longue queue, de Sibirie. [Ugle, Sibirien]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15586)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Le Busard de Marais. [Kærhøg]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15583)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Le Faucon noir et passager. [Vandrefalk, mørk]. Kobberstik. Papirmål inklusive margin: 30,5 x 22 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15799)
DKK 1400 / EUR 185

Fra en fornem udgave af Buffons store værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1770-1786. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. L'Eperonnier mâle, de la Chine.[Påfuglefasan, han, Kina]. Kobberstik. Papirmål inklusive margin: 31 x 22 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15584)
DKK 2150 / EUR 284

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Variété singuliere du Hobreau. [Lærkefalk]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15585)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BUFFON / MARTINET. Vautour de Malthe.[Grib, Malta]. Kobberstik. Trykt på stort papir. Papirmål inklusive margin: 48 x 31 cm. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. (#15582)
DKK 1850 / EUR 244

Fra en fornem udgave på stort papir af Buffons klassiske værk om fugle: "Histoire Naturelle des Oiseaux". Udgaven var på ialt 10 bind, udsendt i Paris i årene 1771-1783. Den omfangsrige tekst, skrevet af Buffon i samarbejde med Ph. Guéneau de Montbeillard og Gabriel Bexon, blev ledsaget af 1008 tavler, tegnet og stukket i kobber af Martinet.
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) var Frankrigs førende forfatter af naturhistoriske værker i anden halvdel af det 18. århundrede. Hans "Histoire Naturelle des Oiseaux" blev århundredets mest berømte værk om fugle.
François-Nicolas Martinet (født 1731) var oprindelig uddannet som ingeniør, men når han huskes i dag er det som en af Frankrigs højest estimerede illustratorer af fuglebøger i det 18. århundrede. Et af hans kendteste arbejder er illustrationerne til ovennævnte værk af Buffon.
 
 
BÆRENTZEN, EM. Christiansborg Slot. The Palace of Christiansburg. Le Palais de Christiansbourg. Farvelitografi af A. Nay efter forlæg af Heinr. Hansen. 18,5 x 28 cm. Trykt af Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. [omkring år 1860]. I en nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28 x 35,5 cm. Fint eksemplar. - Det andet Christiansborg, C. F. Hansens Christiansborg, set fra Børsgade. (#15327)
DKK 4150 / EUR 548

Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - FLENSBORG. Flensborg. Litografi af A. Nay efter forlæg af F. C. Kierschou. 19,5 x 27,0 cm. (#8608)
DKK 750 / EUR 99

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ISLAND. Parti af "Almannagjá" med Udsigt til "Thingvallavatn" (Thingvallesö). (Island). Litografi af E. Vesterberg efter forlæg af Emanuel Larsen. 19,5 x 28,5 cm. (#15419)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - ISLAND. Parti ved Hekla seet fra Selsund. (Island). Litografi af J. Hellesen efter forlæg af Emanuel Larsen. 18,5 x 27,5 cm. (#15194)
DKK 500 / EUR 66

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KØBENHAVN. Kjöbenhavn seet fra Valby=Bakke. Copenhagen taken from Valby=Bakke. Copenhague prise du côté d'ouest. Litografi af A. Nay efter forlæg af Wilhelm Petersen. 19,5 x 29,5 cm. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 36 x 43,5 cm. Fint eksemplar. - H. C. Andersens København med Christiansborg Slot midt i billedets baggrund. (#15462)
DKK 2150 / EUR 284

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KØBENHAVN. Kjöbenhavn seet fra Valby=Bakke. Copenhagen taken from Valby=Bakke. Copenhague prise du côté d'ouest. Litografi fra ca. 1855 af A. Nay efter forlæg af Wilhelm Petersen. 19,5 x 29,5 cm. Trykt af Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. Billedet er håndkoloreret. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 37,5 cm. Meget fin kolorering. - H. C. Andersens København med Christiansborg Slot midt i billedets baggrund. (#15068)
DKK 3500 / EUR 462

Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - KØBENHAVN. Kongens Nytorv. The Kings New Market, Copenhagen. La Grande Place Royale, Copenhague. Originalt litografi. 18 x 28 cm. Trykt af Em. Bærentzen & Co. Lith. Inst. [København ca. 1860]. Nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 33,5 x 42 cm. - Kongens Nytorv med Charlottenborg længst til højre i billedet og Hotel d'Angleterre længst til venstre. (#10309)
DKK 3500 / EUR 462

Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
[Christiansborg Slot]. Litografi i sort/hvid. 16 x 23 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. - Det andet Christiansborg og Slotskirken set fra Højbro Plads. (#6837)
DKK 2150 / EUR 284

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Africa. Pub. Dec. 1. 1800, for John Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Afrika. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1800. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15293)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). British Isles. Pub. Dec. 1. 1800 for John Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over De Britiske Øer. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1800. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15287)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). East India Islands. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard & John Cooke, Map Engraver. *** Konturkoloreret kort over Philippinerne, Sumatra, Java, Borneo m.m. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15292)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). England. Pub. Jan. 1. 1801, for John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard & J. Cooke, Map Engraver. *** Konturkoloreret kort over England. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15285)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). France. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard, & John Cooke, Map engraver. *** Konturkoloreret kort over Frankrig. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15289)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Germany. Pub. Aug. 1. 1800, for V. Goddard, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Det Hellige Romerske Rige af den Tyske Nation. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 35 x 26 cm. (#15300)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Ireland. Pub. Jan. 1. 1801, for John Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Irland. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15290)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Poland. Pub. Jan. 1. 1801, for J. Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Polen. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15299)
DKK 750 / EUR 99

Et historisk kort. Polen blev delt tre gange i slutningen af det 18. århundrede: 1772, 1793 og 1795 - hvor Rusland, Preussen og Østrig delte landet imellem sig. På kortet er angivet hvornår de enkelte områder overgik til de tre nævnte stater.
 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Prussia. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller, corner of St. Paul's Church Yard & John Cooke, Map Engraver. *** Konturkoloreret kort over Preussen. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 13,7 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15301)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Scotland. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard & John Cooke, Map Engraver. *** Konturkoloreret kort over Skotland. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15283)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). South America. Pub. Aug. 1. 1800, for V. Goddard, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Sydamerika. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1800. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 13,7 cm. Papiret er svagt gultonet og lidt plettet. Papiret måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 35 x 26 cm. (#15297)
DKK 650 / EUR 85

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Spain and Portugal. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard, & John Cooke, Map engraver. *** Konturkoloreret kort over Spanien og Portugal. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 13,7 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15288)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Switzerland. Pub. Aug. 1. 1800 for V. Goddard, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over Schweiz. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1800. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 13,7 cm. Papiret er svagt gultonet og lidt plettet. Papiret måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 35 x 25,7 cm. (#15294)
DKK 650 / EUR 85

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). Turkey in Europe. Pub. Jan. 1. 1802, by John Harris, Bookseller; corner of St. Paul's Church Yard & J. Cooke, Map Engraver. *** Konturkoloreret kort over tyrkiske lydlande i Europa: Kroatien, Bosnien, Serbien, Grækenland, Bulgarien, Rumænien. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1802. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 13,7 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15296)
DKK 750 / EUR 99

 
 
COOKE, JOHN (KOBBERSTIKKER). United Provinces. Pub. Jan. 1. 1801, for John Cooke, by T. Boone, Bookseller, 91 Swallow Street, Hanover Squ. *** Konturkoloreret kort over de 7 forenede Nederlande: Zeeland, Holland, Utrecht, Gelders, Over Yssel, Friesland og Groningen. Kobberstik af John Cooke. Udgivet London 1801. Kortet er gengivet i en cirkel med en diameter på 14 cm. Papiret er svagt gultonet og måler 23 x 17,5 cm. I nyere dækramme med ydre mål: 34,5 x 27 cm. (#15298)
DKK 750 / EUR 99

 
 
DAHL, J. C. - FREDERIKSBORG SLOT. Frederiksborg Castle. Painted by I. C. Dahl. Engraved by W. H. Lizars. Edinburgh Published by Oliver & Boyd 4th June 1821. *** Frederiksborg Slot. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af J. C. Dahl. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort/hvid. Udgivet i Edinburgh 1821. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15369)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
DAHLBERG, ERIK - KRONBORG, HELSINGØR. Delineatio Arcis Cronenburgensis quam Sereniss. Rex Sueciæ amplioribus munimentis cingere fecit A. 1659. Kobberstik efter forlæg af Erik Dahlberg. 28 x 35 cm. [Nürnberg 1696-1729]. Med vertikal fold som ved udgivelsen. Kobberstikket er ikke koloreret. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 40 x 45 cm. (#9759)
DKK 4000 / EUR 529

Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. De fire udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg. Nærværende kobberstik er fra en af disse udgaver.

Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.
I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.

Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.
Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
 
 
[ Det Kongelige Teater ]. Litografi i sort/hvid. 15 x 22,5 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. - Det gamle Kongelige Teater og Erichsens Palæ dominerer billedet fra Kongens Nytorv. (#191)
DKK 2350 / EUR 310

 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 24 [Lådden Stenurt. Sedum villosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 23,5 cm. (#15700)
DKK 600 / EUR 79

Lådden Stenurt blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 33 [Hede-Melbærris. Arbutus Uva ursi. I dag er plantens latinske navn Arctostaphylos uva-ursi]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 36,5 x 24 cm. (#15701)
DKK 600 / EUR 79

Hede-Melbærris blev trykt til Flora Danica, hefte 1, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1761.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 177 [Knudearve. Centunculus minimus. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9040)
DKK 500 / EUR 66

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 3, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1764.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 182 [Fjeld-Turt. Sonchus alpinus. I dag er plantens latinske navn Cicerbita alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#9953)
DKK 950 / EUR 125

Fjeld-Turt blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 199 [Nælde-Silke. Cuscuta europaea. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12762)
DKK 650 / EUR 85

Nælde-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 4, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1765.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 273 [Almindelig Sumpstrå. Scirpus palustris]. I dag er plantens latinske navn Eleocharis palustris. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12763)
DKK 650 / EUR 85

Almindelig Sumpstrå blev trykt til Flora Danica, hefte 5, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1766.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 305 [Blåtoppet Kohvede. Melampyrum nemorosum. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12764)
DKK 950 / EUR 125

Blåtoppet Kohvede blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 340 [Klatrende Lærkespore. Fumaria claviculata. I dag er plantens latinske navn Ceratocapnos claviculata]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12765)
DKK 450 / EUR 59

Klatrende Lærkespore blev trykt til Flora Danica, hefte 6, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1767.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 410 [Strand-Loppeurt. Inula dysenterica. I dag er plantens latinske navn Pulicaria dysenterica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#12766)
DKK 950 / EUR 125

Strand-Loppeurt blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 411 [Vår-Brunrod. Scrophularia vernalis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#13779)
DKK 650 / EUR 85

Vår-Brunrod blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 418 [Dværgsyre. Koenigia islandica. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15475)
DKK 450 / EUR 59

Dværgsyre blev trykt til Flora Danica, hefte 7, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1768.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 427 [Lyng-Silke. Cuscuta europaea epithymum. I dag er plantens latinske navn Cuscuta epithymum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15562)
DKK 500 / EUR 66

Lyng-Silke blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 439 [Blåstjerne. Sherardia arvensis. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15571)
DKK 500 / EUR 66

Blåstjerne blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 455 [Hvid Snerre. Galium mollugo. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15596)
DKK 500 / EUR 66

Hvid Snerre blev trykt til Flora Danica, hefte 8, udgivet af Georg Christian Oeder, København 1769.
Georg Christian Oeder (1728-1791). Tyskfødt læge, botaniker, økonom og statistiker. Han opbyggede de Botaniske Anstalter og udkastede planen til Flora Danica. Oeder var på årelange studierejser inden han begyndte udgivelsen af dette botaniske storværk. I årene 1761 til 1771 udsendte han de første 10 hefter med ialt 600 tavler - herefter blev han sat fra bestillingen i kølvandet på Struensees fald i 1772.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 923 [Gyldenlak-Hjørneklap. Erysimum cheiranthoides]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15609)
DKK 950 / EUR 125

Gyldenlak-Hjørneklap blev trykt til Flora Danica, hefte 16, udgivet af Martin Vahl, København 1787.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1037 [Øjentrøst. Euphrasia officinalis. I dag er plantens latinske navn Euphrasia sp.]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15631)
DKK 500 / EUR 66

Øjentrøst blev trykt til Flora Danica, hefte 18, udgivet af Martin Vahl, København 1792.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1206 [Almindelig Pastinak. Pastinaca sativa]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavne tilføjet i gammel hånd. (#15632)
DKK 950 / EUR 125

Almindelig Pastinak blev trykt til Flora Danica, hefte 21, udgivet af Martin Vahl, København 1799.
Martin Vahl (1749-1804), norskfødt botaniker. Studerede medicin og botanik i København, var elev hos Linnæus i Uppsala 1769-1774. Han efterfulgte i 1785 O. F. Müller som udgiver af Flora Danica, og frem til 1799 udsendte han 6 hefter med ialt 360 tavler. I forbindelse med dette arbejde rejste Martin Vahl flere gange til Norge.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1321 [Liden Steffensurt. Circaea alpina]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15702)
DKK 750 / EUR 99

Liden Steffensurt blev trykt til Flora Danica, hefte 23, udgivet af J.W.Hornemann, København 1808.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1393 [Gul Sennep. Sinapis alba. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15645)
DKK 950 / EUR 125

Gul Sennep blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1408 [Grenet Star. Carex chordorrhiza. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15642)
DKK 650 / EUR 85

Grenet Star blev trykt til Flora Danica, hefte 24, udgivet af J.W.Hornemann, København 1810.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1455 [Skov-Løg. Allium Scorodoprasum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24,5 cm. (#15703)
DKK 1000 / EUR 132

Skov-Løg blev trykt til Flora Danica, hefte 25, udgivet af J.W.Hornemann, København 1813.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1524 [Arktisk Guldblomme. Arnica angustifolia]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 25 cm. (#15677)
DKK 1150 / EUR 152

Arktisk Guldblomme blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1528 [Kolbe-Star. Carex Wormskjoldiana. I dag er plantens latinske navn Carex Scirpoidea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15678)
DKK 500 / EUR 66

Kolbe-Star blev trykt til Flora Danica, hefte 26, udgivet af J.W.Hornemann, København 1816.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1567 [Knudearve. Centunculus simplex. I dag er plantens latinske navn Anagallis minima]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15679)
DKK 450 / EUR 59

Knudearve blev trykt til Flora Danica, hefte 27, udgivet af J.W.Hornemann, København 1818.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1622 [Fladtrykt Kogleaks. Schoenus compressus. I dag er plantens latinske navn Blysmus compressus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15705)
DKK 600 / EUR 79

Fladtrykt Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1631 [Skovbyg. Elymus europaeus. I dag er plantens latinske navn Hordelymus europaeus]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15706)
DKK 500 / EUR 66

Skovbyg blev trykt til Flora Danica, hefte 28, udgivet af J.W.Hornemann, København 1819.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1683 [Skov-Rørhvene. Arundo silvatica. I dag er plantens latinske navn Calamagrostis arundinacea]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15681)
DKK 500 / EUR 66

Skov-Rørhvene blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1692 [Hoved-Frytle. Luzula congesta. I dag er plantens latinske navn Luzula multiflora]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 37,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15682)
DKK 750 / EUR 99

Hoved-Frytle blev trykt til Flora Danica, hefte 29, udgivet af J.W.Hornemann, København 1821.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1742 [Bølget Kogleaks. Scirpus radicans]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15683)
DKK 650 / EUR 85

Bølget Kogleaks blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1763 [Gulhvid Evighedsblomst. Gnaphalium luteo-album. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15684)
DKK 500 / EUR 66

Gulhvid Evighedsblomst blev trykt til Flora Danica, hefte 30, udgivet af J.W.Hornemann, København 1823.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1808 [Grenet Vejbred. Plantago arenaria]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15685)
DKK 950 / EUR 125

Grenet Vejbred blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1815 [Rosen-Dueurt. Epilobium roseum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38,5 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15686)
DKK 950 / EUR 125

Rosen-Dueurt blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1822 [Voldtimian. Thymus Acinos var. villosus. I dag er plantens latinske navn Satureja acinos]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15687)
DKK 950 / EUR 125

Voldtimian blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1825 [Liden Katost. Malva pusilla. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 23,5 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15688)
DKK 1150 / EUR 152

Liden Katost blev trykt til Flora Danica, hefte 31, udgivet af J.W.Hornemann, København 1825.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1868 [Knoldet Hulsvøb. Myrrhis bulbosa. I dag er plantens latinske navn Chaerophyllum bulbosum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15689)
DKK 750 / EUR 99

Knoldet Hulsvøb blev trykt til Flora Danica, hefte 32, udgivet af J.W.Hornemann, København 1827.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 1991 [Hundepersille. Aethusa Cynapium. I dag er plantens latinske navn Aethusa cynapinum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15690)
DKK 500 / EUR 66

Hundepersille blev trykt til Flora Danica, hefte 34, udgivet af J.W.Hornemann, København 1830.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2049 [Hjertebladet Gåsefod. Chenopodium hybridum]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 39 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15691)
DKK 1150 / EUR 152

Hjertebladet Gåsefod blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2057 [Vand-Mynte. Mentha latifolia. I dag er plantens latinske navn Mentha aquatica]. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15692)
DKK 1150 / EUR 152

Vand-Mynte blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
FLORA DANICA KOBBERSTIK. Flora Danica tavle 2058 [Smalhovedet Tidsel. Carduus tenuiflorus. Håndkoloreret kobberstik. Papirmål: 38 x 24 cm. - Med plantenavn tilføjet i gammel hånd. (#15693)
DKK 1150 / EUR 152

Smalhovedet Tidsel blev trykt til Flora Danica, hefte 35, udgivet af J.W.Hornemann, København 1832.
J. W. Hornemann (1770-1841). Professor i botanik. Direktør for Botanisk Have. Han efterfulgte Martin Vahl som udgiver af Flora Danica, og fra 1806 til 1840 udsendte han 18 hefter med ialt 1080 tavler.
Udgivelsen af Flora Danica varede fra 1761 til 1883. Der udsendtes 54 hefter med ialt 3240 tavler.
 
 
[ Frederiksholms Kanal ]. Litografi i sort/hvid. 15 x 23 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. - Frederiksholms Kanal ses med Vor Frue Kirke og Sankt Petri Kirke i baggrunden. (#6851)
DKK 2350 / EUR 310

 
 
HOLM, H. G. F. ("Fattig-Holm") - AMALIENBORG. Amalieborg. Amalienburg. Kobberstik af J. Holm efter forlæg af H. G. F. Holm. 8 x 12 cm. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 14 x 18,5 cm. - Prospektet viser et af Amalienborgs 4 palæer: Christian den Niendes Palæ, eller Schacks Palæ - i dag Dronning Margrethe den Andens residens. (#15326)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Prospecter af Kiøbenhavn", 4. hæfte, ca. 1825.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - BREDE. Brede. The retreat of the late Peter Foersom. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Brede. Afdøde Peter Foersoms refugium. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort/hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15374)
DKK 1450 / EUR 191

Peter Foersom (1777-1817), Skuespiller og Shakespeare-Oversætter.
"Det var Foersoms store Fryd, naar Foraaret kom, og han med hele sin Familie kunde forlade Theatret og Hovedstaden med al dens Vrøvl for at nyde Naturen og Landlivet, som han elskede høit. I tidligere Tid vare to smaa leiede Værelser i en skjult, afsides Bondegaard mellem Brede og Lundtofte hans hele landlige Herlighed... I de sidste fire Aar af Foersoms liv gav Schimmelmann ham og hans Familie Bolig paa Bredegaard. Her var det, han mest gav sig af med sin Oversættelse af Shakespeare, og den Friskhed og Kraft, som findes i denne, skyldes maaske meget hans egen Glæde ved Sommerlivet."
Nikolaj Bøgh: Peter Foersom. En Levnedsskildring. Kbh. 1895. Side 74.
 
 
HOLM, H. G. F. ("FATTIG-HOLM") - EREMITAGEN. The Hermitage in Iægersborg Park. Drawn by H. G. F. Holm, Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th june 1823. *** Eremitagen. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af H. G. F. Holm. 10 x 15,5 cm. Prospekt i sort/hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 23 x 27,5 cm. Fint eksemplar. (#15375)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
KITTENDORFF, AD. - AMAGERTORV. Partie af Amagertorv / Partie d'Amagertorv. Litografi af Ad. Kittendorff efter forlæg af Heinrich Hansen. [København, I. W. Tegner & Kittendorffs Lith. Inst., ca. 1860]. 22,5 x 19,5 cm. Nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 35,5 x 29,5 cm. (#10399)
DKK 2750 / EUR 363

Heinrich Hansen (1821-1890). Arkitekturmaler. Han underviste i en menneskealder på Kunstakademiet i København og han virkede i mere end 20 år som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl.
Adolph Kittendorff (1820-1902). Litograf. Efter at have arbejdet en tid for Em. Bærentzen & Co. var han i 1850 med til at oprette firmaet I. W. Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død 1893.
 
 
LETH, HENDRIK DE - DANMARK. Le Royaume de Dannemark. Subdivisée en ses quatre Dioceses. Avec les Isles Adjacentes. Le Duché Slewick Suivant les derniers Memoires. *** Kort over Kongeriget Danmark. [Jylland er] inddelt i sine 4 bispedømmer. Endvidere de tilstødende øer. Hertugdømmet Slesvig ifølge de nyeste efterretninger. Kobberstik. 16 x 21,5 cm. Konturkoloreret. Papiret er med vertikale folder som ved udgivelsen. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 26 x 31,5 cm. (#15079)
DKK 3150 / EUR 416

Kobberstukket Danmarkskort udgivet af Hendrik de Leth i Amsterdam omkring år 1750. Hendrik de Leth var forlægger og kobberstikker.
 
 
LUND, F. C. [Christiansborg Slot]. Titelblad til Danske Nationaldragter. [1864]. Litografi. 14 x 16,5 cm. Papirmål ; 27 x 17 cm. - Det andet Christiansborg og Slotspladsen set fra Højbro Plads. (#12824)
DKK 500 / EUR 66

Maleren Frederik Christian Lund (1826-1901) rejste fra 1854 rundt i Danmark, Slesvig og Holsten for at tegne og male bøndernes dragter med et større billedværk for øje. I 1864 kom første udgave af "Danske Nationaldragter", senere udgaver kendes fra 1890, 1915 og 1926.
Nærværende litografi er fra førsteudgaven 1864.
 
 
LUND, J. L. - BAGSVÆRD SØ. View on Bagsværd Lake, near Frederiksdal. Drawn by Professor Lund R(oyal) A(cademy) Copenhagen. Engraved by W. H. Lizars. Published by Baldwin, Cradock & Joy London 4th June 1823. *** Bagsværd Sø. Stålstik af W. H. Lizars efter forlæg af J. L. Lund. 16 x 10 cm. Prospekt i sort/hvid. Udgivet i London 1823. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 22 cm. Fint eksemplar. (#15382)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
MARSELIS, CHRISTOPH - FREDERIKSBORG. Fridrichsburg. *** Kobberstik af Iohann August Corvinus efter tegning af Christoph Marselis. 26 x 37,5 cm. Udgivet af Ieremias Wolff i Augsburg [1718]. Prospektet er i sort / hvid. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 34 x 46 cm. - Prospekt af Frederiksborg med "Dass Königliche Schloss. Die Cantzeleÿ. Der Spahrpenning. Die Badstube im Walde. Stallungen. Der kleine Garthen auf den Ravelin. Der Küchengarthen. Dass Dorff" markeret. (#15384)
DKK 5250 / EUR 694

Fra "Vorstellung der remarquabelsten Prospekten in Denemarken", Augsburg 1718.
 
 
MEJER, JOHANNES - EJDERSTEDT. Territoria Eÿderstede, Everschop et Uthholm. *** Kobberstukket kort over halvøen Ejderstedt. Området fra Husum til Ejderen. 42,5 x 61,5 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum. Kortet er udgivet af Johannes Blaeu i Amsterdam ca. 1665. Gammel - formentlig samtidig - håndkolorering. Bagsidetekst på spansk. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål : 49,5 x 63 cm. Venstre og højre margin beskåret. I venstre side er en 10 cm rift nænsomt udbedret. Ellers et pænt eksemplar. (#13789)
DKK 2500 / EUR 330

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
MEJER, JOHANNES - GOTTORP. Nordertheil des Amptes Gottorff, Anno 1649. *** Kobberstukket kort over den nordlige del af Gottorp Amt. 38 x 57 cm. Kobberstiksarbejdet er udført af guldsmedebrødrene Matthias og Nicolai Petersen fra Husum, og kortet er udgivet i nedennævnte " Newe Landesbeschreibung... " 1652. Kortet er ikke koloreret, og der er ingen bagsidetekst. Papiret er med vertikal midterfold som ved udgivelsen. Papirmål: 39 x 58,5 cm. - Godt, stærkt tryk i sort/hvid. (#13337)
DKK 2750 / EUR 363

Johannes Mejer (1606-1674), kartograf fra Husum i Slesvig.
I perioden 1638 til 1648 opmålte han Slesvig og Holsten. En række af disse kort blev gengivet i bogen "Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Sleswich und Holstein" med tekst af Caspar Danckwerth. Kortene var i sort / hvid og en kolorering vil derfor være senere. Oplagets størrelse kendes ikke, men der er vidnesbyrd om, at udover de aftalte eksemplarer blev der - uden Mejers godkendelse - fremstillet ialt ca. 21000 enkelttryk af hans kort.
I 1656 erhvervede Johannes Blaeu i Amsterdam kobberpladerne, og han anvendte dem nogle år senere i sine store Atlasudgivelser på latin, fransk, hollandsk, tysk og spansk. I Blaeus udgaver har Johannes Mejers kort fået en titel på latin i stedet for tysk samt ( ofte, men ikke altid ) tekst på bagsiden - og de fleste eksemplarer er koloreret i samtiden.
Johannes Mejers kort over Slesvig og Holsten fik en lang levetid: Frem til omkring år 1800 var de grundlaget for alle andre kort over Hertugdømmerne.
 
 
PETERSEN, S. H. - AMALIENBORG, KØBENHAVN. Kongens Palais i Kiøbenhavn. 1832. Originalt kobberstik. 11,5 x 15,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Patineret ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 22 x 25,5 cm. Fint eksemplar. - Christian den Niendes Palæ, eller Schacks Palæ - i dag Dronning Margrethe den Andens residens. (#10401)
DKK 1250 / EUR 165

Fra "Dansk Atlas", udgivet 1831-35. Med tekst af P.W.Becker ; S.H.Petersen var ansvarlig for illustrationerne.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Malerisk Geographie" 1823-26 (som især rummer udenlandske motiver) samt ovennævnte "Dansk Atlas".
 
 
PETERSEN, S. H. - ODENSE. Partie af Odense med Canalbassinet. Radering af S. H. Petersen efter forlæg af O. Rawert. Trykket måler 15,5 x 23 cm. Papirmål: 23 x 34 cm. - På Rawerts akvarel i Det Kongelige Bibliotek er skrevet, at billedet viser en del af Odense set mod Kanalen fra Tolderlund den 9. juni 1819. (#15452)
DKK 950 / EUR 125

Fra "Danske Egne", 1819-1823.
 
 
PETERSEN, S. H. - VORDINGBORG. Waldemars Taarn. Akvatintetryk af S. H. Petersen. 16,2 x 20,5 cm. Trykket er i sort/hvid. (#10409)
DKK 450 / EUR 59

Fra "Malerisk Geographie", udgivet 1823-26 i København.
Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kobberstikker. Han opgav i 1818 en stilling som sagfører i Fredensborg og nedsatte sig som kobberstikker i København. Blandt hans arbejder bør nævnes "Danske Egne" 1818-23 (i samarbejde med O. Rawert), "Dansk Atlas" 1831-35 (i samarbejde med P.W.Becker) samt ovennævnte "Malerisk Geographie".
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Fridericia [grundplan]. Pontoppidan 1730 Originalt kobberstik. 17 x 18 cm. Papirmål: 21,5 x 20,5 cm. - Bykort over Fredericia med "Trinitatis Kirche. Michaelis Kirche. Reform: Kirche. Catholische Kirche. Königes Markt. Fisch Markt. Der Bürger Samelplatz. Königes Thor. Printzen Thor. Strandt Thor. Zeug Haus. Proiectirter Canal." markeret. (#9486)
DKK 400 / EUR 52

Fra Pontoppidans " Theatrum Daniæ veteris et modernæ. Oder: Schau-Bühne Des alten und jetzigen Dännemarcks". Bremen 1730.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. "Theatrum Daniæ..." er en forløber til Pontoppidans "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - den første store samlede beskrivelse af Danmark.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - JYLLAND. Veile. Originalt kobberstik af Alexia v. Lode. 15 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1769. (#15465)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 5, København 1769.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
[Rosenborg Slot]. Litografi i sort/hvid. 16 x 22 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. (#164)
DKK 1750 / EUR 231

 
 
STIELER - AFRICA, ARABIEN. Mittel- und Nord-Africa (Östl. Theil) und Arabien. Entw. u. gez. v. Fr. v. Stülpnagel. 1845. *** Kort over Arabien og den østlige del af Midt- og Nord-Afrika. Med indsat specialkort over Habesch [= Abessinien]. Tegnet af Friedrich von Stülpnagel 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inklusive marginer : 35 x 43 cm. (#12381)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - AMERICA. Mexico und Centro-America, entw. u. gez. vom Hauptm. v. Stülpnagel. Gotha, bei J. Perthes. 1836. Centro-America berichtigt 1841, Texas u. A. 1845. *** Kort over Mexico og Centralamerika af Kaptajn von Stülpnagel. Gotha, J. Perthes 1836. Centralamerika justeret 1841, Texas og andet 1845. Konturkoloreret tryk. Papirmål inkl. marginer : 35,5 x 43,5 cm. (#12117)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - AMERICA. West-Indien mit Florida, d. Landenge v. Panama u.s.w., entw. und gez. vom Hauptm. v. Stülpnagel. Gotha bei J. Perthes. 1837. Centro America berichtigt 1841. *** Kort over Vest-Indien, Florida, m.m. Tegnet af Kaptajn von Stülpnagel. Gothe, bei J. Perthes 1837. Central Amerika revideret 1841. Konturkoloreret tryk. Med indsatte specialkort i sort/hvid over Havana, Guadeloupe og Martinique. Papirmål inkl. marginer: 35,5 x 42 cm. (#12116)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - ITALIEN. Italien entworfen und gezeichnet von F. v. Stülpnagel. 1845. *** Kort over Italien. Tegnet af Friedrich von Stülpnagel. 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Med 3 små indsatte specialkort : Roms omgivelser, Neapels omgivelser, Malta. Papirmål inklusive marginer : 35,5 x 44 cm. (#12105)
DKK 500 / EUR 66

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - PALÆSTINA. Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen von K. v. Raumer und F. v. Stülpnagel. Gotha, bei J. Perthes 1844. Mit 5 Nebenkarten : 1) Die Länder der heiligen Schrift. 2) Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan. 3) Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus. 4) Jerusalem zur jetzigen Zeit. 5) Umgebung von Jerusalem. *** Kort over Palæstina efter de pålideligste gamle og nye kilder af K. v. Raumer og Friedrich von Stülpnagel. Med 5 specialkort. 1844. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inklusive marginer : 35 x 42,5 cm.- Øvre og nedre margin beskåret. (#12158)
DKK 750 / EUR 99

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
STIELER - SKOTLAND. Schotland mit der Nördlichen Spitze von England, den Shires : Northumberland, Durham u. e. Th. v. Cumberland von F. v. Stülpnagel. 1837. Revidirt 1845. From c. 1850. *** Kort over Skotland samt den nordligste del af England og Irland. Tegnet af Friedrich von Stülpnagel 1837. Her i en revideret version fra 1845. Udgivet som konturkoloreret stik ca. 1850. Papirmål inkl. marginer : 35 x 43,5 cm. (#12110)
DKK 400 / EUR 52

Kortet stammer fra en udgave af Stielers Hand-Atlas publiceret af forlaget Justus Perthes i Gotha omkring år 1850.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - BØRSEN, KØBENHAVN. Börsen. La Bourse. Litografi efter tegning af Heinrich Hansen. 16,5 x 23,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammemål: 29 x 35 cm. (#10306)
DKK 2500 / EUR 330

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - CHRISTIANSBORG. Christiansborg Slot. Château du Christiansbourg. Farvelitografisk tryk fra ca. 1860 efter forlæg af A. Burmester. Med særdeles god senere håndkolorering. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammemål: 30 x 36 cm. Udsøgt eksemplar. - Det andet Christiansborg og Slotskirken. I baggrunden af billedet ses kirketårnene fra Vor Frue Kirke og Sankt Petri Kirke. (#15069)
DKK 4150 / EUR 548

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - KØBENHAVN. [Kjöbenhavn. Copenhague]. Litografi efter forlæg af Nordal Grove. 17,5 x 29 cm. Trykt ca. 1860. I nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 30 x 40,5 cm. - København set fra Valby Bakke. (#10305)
DKK 2750 / EUR 363

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
TEGNER & KITTENDORFFS LITH. INST. - TOLDBODEN, KØBENHAVN. Toldboden. La Douane. Litografi af Ad. Kittendorff efter tegning af Emanuel Larsen. 19,5 x 29,0 cm. [København ca. 1860]. I nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 38 cm. (#10396)
DKK 3500 / EUR 462

Isac Wilhelm Tegner (1815-1893) og Adolph Kittendorff (1820-1902).
De to litografer havde begge arbejdet for Em. Bærentzen & Co. I 1850 oprettede de sammen firmaet I.W.Tegner & Kittendorffs Lithografiske Institut. Firmaet eksisterede til Tegners død i 1893.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KONGENS NYTORV, KØBENHAVN. [Kongens Nytorv]. Kobberstik. 16 x 23,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I nyere, håndforsølvet Carl Petersen ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 37 cm. Fornemt eksemplar. - Prospekt af Kongens Nytorv set fra Charlottenborg. I forgrunden Krindsen og Christian den Femtes rytterstatue, bag denne ses Grams Gaard - i dag Hotel d'Angleterre - og ved siden af den ses Hovedvagten. (#12230)
DKK 3000 / EUR 396

Fra Thurahs "Hafnia Hodierna", 1748.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - KONGENS NYTORV, KØBENHAVN. [ Prospect af Kongens Torv ]. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. I nyere, håndforsølvet Carl Petersen ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 29,5 x 37 cm. Fornemt eksemplar. - Prospekt af Kongens Nytorv set fra Hovedvagtsgade. Yderst til venstre Thotts Palæ og Nyhavn. Midt i billedet Charlottenborg og yderst til højre Giethuset, hvor man støbte kanoner til hær og flåde samt kirkeklokker. Forrest i billedet Krindsen med rytterstatuen i midten. (#157)
DKK 3500 / EUR 462

Fra Thurahs "Hafnia Hodierna", 1748.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - ROSENBORG SLOT. [Rosenborg]. Kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Nyere ramme med passepartout. Rammen måler 28 x 35 cm. (#11614)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Thurahs "Hafnia Hodierna", 1748.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
[Toldboden]. Litografi i sort/hvid. 15 x 23 cm. Litografisk tryk fra ca. 1845-50. I en nyere ramme med passepartout fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 28,5 x 35,5 cm. Fint eksemplar. (#185)
DKK 1750 / EUR 231

 
 
TORDENSKIOLD, PEDER - SIMONSEN, NIELS. Tordenskjolds Hukkert i Fægtning med en svensk Fregat. Litografi af Ad. Kittendorff efter Niels Simonsens maleri fra 1847. 20 x 27,5 cm. Tryk: I. W. Tegner & Kittendorffs lithografiske Institut. Smal nyere ramme fra Brock Rammehåndværk. Rammen måler 25,5 x 33,5 cm. - Fint eksemplar. (#11458)
DKK 1450 / EUR 191

 
 
- - -
Forside
Butikken
Kontakt
Søgning
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen