Finnerups Antikvariat, Lavendelstræde 7, 1462 København K, tlf. 3391 4612  

Bybilleder, m.m.: Falster

BRUUN, JOHAN JACOB - NYKØBING SLOT, FALSTER. Prospect af Det Kongl=Slott Nÿekiöbing i Falster=Land, at See fra Ladegaards=Marken. Kobberstik af Hans Quist efter forlæg af Johan Jacob Bruun. 17 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. [ Udgivet af G. L. Lahde ca. 1800 ]. I nyere passepartout (Mål: 30 x 37,5 cm). - Prospekt af Nykøbing Slot med "Slottet. Ladegaars=Broen. Domestique=Huusene. Laalands Land" markeret. Nykøbing Slot på Falster blev i 1763 sat til salg for at hjælpe på den slunkne statskasse. Slottet blev solgt til nedrivning, og byggematerialerne blev spredt rundt om på Falster og Lolland. (#13803)
DKK 750 / EUR 99

Johan Jacob Bruun (1715-1789). Topografisk tegner og maler med en meget stor produktion af prospekter - tuschtegninger, akvareller og gouacher - af danske byer og slotte m.v. Han tegnede bl.a. forlæg til mange illustrationer i Laurids de Thurahs "Den Danske Vitruvius" (1746-1749) og "Hafnia Hodierna" (1748).
J. J. Bruun forsøgte sig på egen hånd med det ufuldendte værk "Novus Atlas Daniæ". Subskriptionsindbydelse blev udsendt i 1757 (prospekterne ville komme i løsblade) og frem til 1764 udsendte han ialt 60 kobberstik efter egne forlæg. Herefter stoppede udgivelsen, måske fordi J. J. Bruuns værk blev overhalet indenom af Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas", hvis to første bind udkom 1763-1764.
Efter Johan Jacob Bruuns død i 1789 købte G. L. Lahde kobberpladerne til "Novus Atlas Daniæ", og i årene 1799-1806 udsendtes de 60 kobberstik påny, de fleste dog uden årstal. Nærværende kobberstik er et af disse senere tryk.
 
 
BÆRENTZEN, EM. - NYKØBING FALSTER. Nykjöbing paa Falster. Litografi af A. Nay efter forlæg af Th. Brendstrup. 20 x 28,5 cm. Byen er set fra Lolland med Guldborgsund i forgrunden. (#5099)
DKK 400 / EUR 52

Fra "Danmark" ved Em. Bærentzen & Co., København 1856.
Emilius Ditlev Bærentzen (1799-1868). Portrætmaler og litograf. Han var i 1837 en af stifterne af Em. Bærentzen & Co. lithografiske Institut, som kom til at beherske dansk litografisk virksomhed mange år frem.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FALSTER. Nÿkiöbing-Slott. Originalt kobberstik. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. Papiret er renset. - Prospekt af Nykøbing Slot set fra byen. (#61)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FALSTER. Stubbekiöbing at see fra den Söndre Side. Originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af J. Bang. 16 x 24 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bag Stubbekøbing ses bl.a. Bogø. (#66)
DKK 500 / EUR 66

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - FALSTER. Stubbekiöbing [grundplan]. Originalt kobberstik. 16 x 23 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. - Bykort over Stubbekøbing med " Kirken. Raadhuset. Skibs Broen. Vei til Nÿekiöbing. Vei til Vordingborg." markeret. (#65)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
PONTOPPIDAN, ERIK - NYKØBING FALSTER. Nykiöbing i Falster [grundplan]. Kobberstik. 16 x 23 cm. Bykort over Nykøbing Falster med Slottet, Slots=haven, Kirken, Hospitalet, Raad=huset, Torvet, Skibs Broen, Guldborg Fiord samt Vei til Stubbekiöbing markeret. - Papiret er renset. (#3771)
DKK 250 / EUR 33

Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.
Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig.
 
 
THURAH, LAURIDS DE - NYKØBING SLOT, FALSTER. Prospect af Nÿekiöbing Slott imod marken. - Vuë du Château de Nÿkiöbing vers la Campagne. - Prospect von dem Schlosse zu Nyekiöbing gegen dem felde. - Godt eksemplar. Kobberstik. 27 x 42 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Margin lidt plettet. - Nykøbing Slot på Falster blev i 1763 sat til salg for at hjælpe på den slunkne statskasse. Slottet blev solgt til nedrivning og byggematerialerne blev spredt rundt om på Falster og Lolland. (#9191)
DKK 1750 / EUR 231

Fra Thurahs "Den Danske Vitruvius", bind 2, 1749.
Laurids de Thurah (1706-59). Arkitekt og Hofbygmester, Arkitekturhistorisk og Topografisk Forfatter.
Thurahs hovedværk er "Den Danske Vitruvius" som "Indeholder Grundtegninger, Opstalter og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provintzer, tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær." Værket udkom i to bind med tekst på dansk, tysk og fransk i 1746-49. Første bind omhandler udvalgte københavnske bygningsværker, andet bind især slottene ude i landet.
I 1748 udkom "Hafnia Hodierna, Eller Udførlig Beskrivelse om den Kongelige Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn." Bogen er den første store samlede beskrivelse af byen, og de mere end 100 kobberstukne tavler viser pladser og torve samt mange enkelte bygninger.
I 1756 udkom et værk om Bornholm og Christiansøe - vor ældste beskrivelse af disse områder - illustreret med kobberstukne tavler. Endelig udkom i 1758 en bog om Samsø og en bog om Amager med Saltholm.
 
 
- - -

Kun en mindre del af vort lager er indført. Spørg efter det De mangler: info@erikfinnerup.dk

Forside
Butikken
Kontakt
Nyheder
I fokus
Landkort
Søkort
Bybilleder
Flora Danica
Frugt
Svampe
Fugle
Militaria
Uniformer
Folkedragter
Portrætter
Billedark
Varia
Links
 
ABF - Den Danske Antikvarboghandlerforening
til toppen